var

var
1.
1. sif. Olan, mövcud olan. Var qüvvə ilə çalışmaq. Var gücünü sərf etmək. Var gücü (qüvvəsi) ilə – bütün qüvvəsini gərginləşdirərək, sərf edərək. Var qüvvəmizlə işləməliyik. – Elə bu zaman maşından düşən zurnaçılar ordlarını doldurub, var gücləri ilə piləməyə başladılar. «Kirpi».
2. is. Varlıq, mövcudiyyət. Ahü zar çəkməkdən yox olub varı; Saf aynası tutub möhnət qubarı. Q. Z.. O dəhən fikri ilə cümlə yox oldu varım. S. Ə. Ş.. Var olmaq – mövcud olmaq, yaşamaq.
3. Xəbər mənasında (vardır şəklində də işlənir). Var bir tədbiri, amma aşikar etməz mana. F.. <Bayram:> A kişi, ov da ələ düşmür, nə bir ceyran var, nə bir turac var. M. F. A.. Həmişə dildə sənin solmayan baharın var. S. Ə. Ş.. Burada gecələrin qərib səsi var. S. V.. Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncəm; Dildən-dilə düşdüm, hekayətim var. M. Müş.. Bununla bərabər <Nəsir> burasını da düşünərdi ki, arxasında Mirzə Qədir kimi bir qardaşı vardır. S. H.. // Olar, yaxındır. Möcüzələr yaradır ana ürəyi; Bir il var yaradır ana ürəyi. S. Rüst..
4. Birinci şəxs sonluğu ilə: varam dan. – 1) çox xoşuma gəlir, bəyənirəm, ürəyimə yatır. Varam onun oxumağına. Varam sənin oyununa. – <Bəbir bəy:> Amma mən sənin kimisinə varam. Kasıbsan, üzüyolasan, işləyənsən. Mir Cəlal; 2) hədə mənasında. <İblis:> Mən də nə qədər dünya durub, o insanın nəsli ilə varam. Ə. H..
5. Sual şəkilçisi ilə: varmı? – mövcuddurmu?, tapılarmı? Gülşəni-aləmdə bir gül varmı bixar olmasın? M. H.. Var olsun! (nida) – yaşasın, həmişə baqi olsun. Var olsun azad yurdun azad oğulları! C. C.. Mən deyirəm, qoy var olsun sinəndəki el ürəyi! S. V.. Var olsun cəlalın, ey Azərbaycan! Ey Odlar ölkəsi, günəşli diyar! Ə. Cəm.. Var etmək – yaratmaq, vücuda gətirmək, meydana gətirmək. Hüsnübəyim üzünü göyə tutub deyir: – Ey bizi heçdən var eləyən xaliq, səndən savayı pənah yerim yoxdu. İ. Məlikzadə. Nə var, nə yox? – yeni xəbər sorğusu. Balam, necəsən?! Söylə, nə var, nə yox bizə Gəncədən? M. Müş.. O ki var (idi) – lazımi qədər, istədiyin qədər; çox, çoxlu, lap çox. O ki var dedim. O ki var yedi. – Dünyagörmüş dayı bacısı oğlunun sözündən o ki var qarnını tutub güldü. «Kirpi».
2.
is. Dövlət, sərvət, mal-mülk. Varından keçmək. Varını sərf etmək. Onun varı çoxdur. – Varını verən utanmaz. (Ata. sözü). Varı möhnətdir cəhanın, nə umarsan, ey könül! Lənət olsun bu cəhanə, həm cəhanın varına! Nəs.. Mərd olanlar keçər küllivarından. M. V. V.. Cəhanə tərk edərəm cümlə dövlətü varı. Natəvan. Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqilə yaşayanları. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • var — var …   Dictionnaire des rimes

 • Var — Var, VAR, VAr, VaR or var can mean:VAR: * Vacuum arc remelting, a process for production of steel and special alloys * Value added reseller, a company that adds some feature(s) to an existing product(s), then resells it, common in the electronics …   Wikipedia

 • VAR — oder VAR ist der Name eines französischen Départements, siehe Var (Département) der Name eines französischen Flusses, siehe Var (Fluss) der Name einer nordischen Gottheit, siehe Var (Mythologie) ein Ort in Rumänien, siehe Var (Sălaj) das… …   Deutsch Wikipedia

 • Var — oder VAR ist der Name eines französischen Départements, siehe Département Var der Name eines französischen Flusses, siehe Var (Fluss) der Name einer nordischen Gottheit, siehe Var (Mythologie) der Name mehrerer Orte in Rumänien: Var (Caraș… …   Deutsch Wikipedia

 • Var — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • var — [ var ] n. m. • 1948; acronyme de volt ampère réactif ♦ Phys. Unité de puissance réactive, correspondant à un courant alternatif sinusoïdal de 1 ampère sous une chute de tension de 1 volt. ● VAR nom masculin (abréviation de volt ampère réactif)… …   Encyclopédie Universelle

 • Var\'aq — var’aq эзотерический язык программирования, созданный Брайеном Коннорсом и Крисом Прессей в 2000 году и использующий грамматическую структуру языка Клингонов из сериала Star Trek. var’aq язык стек ориентированного программирования, основанный на… …   Википедия

 • Varðin — ist die wichtigste Literatur und Kulturzeitschrift der Färöer. Sie erscheint in färöischer Sprache. Varðin ist ursprünglich der Name eines Kulturvereins, der 1912 gegründet wurde und sich zunächst als Jugendbuchverlag spezialisierte. Zum Beispiel …   Deutsch Wikipedia

 • var — var̃ interj. NdŽ kartojant nusakomas neaiškus kalbėjimas, marmėjimas: Žydai tas in tą var̃ var̃ var̃ Db. Kai susitinkava su juo, tai tik var̃ var̃ var̃ kai žydai [vokiškai šnekamės] Snt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Var'aq — var’aq эзотерический язык программирования, созданный Брайеном Коннорсом и Крисом Прессей в 2000 году и использующий грамматическую структуру языка Клингонов из сериала Star Trek. var’aq язык стек ориентированного программирования, основанный на… …   Википедия

 • VAR — 〈Abk. für〉 Vereinigte Arabische Republik, polit. Zusammenschluss Ägyptens u. Syriens 1958 1961 * * * I VAR,   Abkürzung für Vereinigte Arabische Republik. II VAR   [Abk. für V …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”